Priser

  • Prisen for en plads i 2023 er 8250 kr. pr. mdr.
  • Det kommunale tilskud i 2023 er 5669 kr. pr. md. - egenbetaling er derfor 2581 kr. pr. mdr.
  • Der betales i alle 12 mdr.  
  • Pladsen betales, månedsvis forud og prisen bliver reguleret hver den 1. januar. 
  • Der gives også søskende rabat til privat pasningsordning.

 

Udmeldelse, skal ske skriftligt med 3 mdr. varsel den 1. i hver måned. Juli kan ikke opsiges, dog med undtagelse af børnehavestart pr. 1. juli. 

(Eks. opsigelse 31/12 - sidste dag for barnet bliver den 31/3).

 

Der bliver udbetalt tilskud, fra kommunen en gang om måneden, pengene overføres til din NEMKONTO d. 10. i måneden.

Betalingen på i alt 8250 kr. pr. mdr., betales forud og indbetales til min konto, den sidste hverdag  i måneden.

 

 

Forsikring

I skal selv sørge for, at have en ulykkesforsikring på jeres barn, da det er den, der skal dække, hvis barnet falder og slår sig, i mens det er hos mig. 

 

 

 

 

 

Del siden